4.png DNSB "JONAŽOLĖ"
Šildymas > Ataskaitos
 meniu
 
 
Kaimyninių namų suvartotos energijos suvestinę už 2013 m. sausio mėn.
 
Namo adresas Suvartota vidutinė energija, KWh/m² Vidutinė kaina, Lt/m²
Jonažolių g. 9 11.06 3.29
Jonažolių g. 11 12.79 3.81
Jonažolių g. 13 (1-58) 11.42 3.42
Jonažolių g. 13 (59-116) 11.38 3.39
Jonažolių g. 13 (117-140) 11.10 3.30
Jonažolių g. 15 11.11 3.31
Jonažolių g. 17 11.91 3.55

Pastabos:
Informacijos šaltinis Vilniaus energijos internetinė svetainė.


Šildymo periodo 2012.10.23 - 2012.11.11, preliminari ataskaita
 
Paaiškinimas Namo numeris
15 17
 
Bendras butų plotas, m² 10458 8522
Bendras suvartotos namo energijos kiekis, MWh 50,036 46,491
Bendras suvartotas namo karšto vandens kiekis, m³ 465 325
Energijos kiekis, karšto vandens paruošimui, MWh/m 0,05355 0,05355
Bendras energijos kiekis, karštam vandeniui paruošti, MWh 24,901 17,404
Bendras energijos kiekis suvartotas namo šildymui, MWh 25,135 29,087
Vidutinis energijos kiekis suvartotas buto kvadratinio metro šildymui, kWh/m² 2,403 3,413
Vidutinė kaina buto kvadratiniam metrui šildyti, Lt/m² 0,72 1,03 
Bendrija "Jonažolė"