9.png DNSB "JONAŽOLĖ"
Šildymas > Naujienos
 meniu
 
Čia pateikiame Bendrijos susirašinėjimus, susijusius su šildymu ir karštu vandeniu:

- Pavykus pasirašyti sutartį su „Vilniaus vandenimis“, „Vilniaus energijai“ nebeliko nieko kito, kaip tik pakeisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą. Pakeitę būdą mes sutaupome 1,11 € kainuojantį karšto vandens skaitiklio aptarnavimo mėnesinį mokestį ir 0,62 € už kiekvieną suvartotą karšto vandens kubinį metrą bei turime galimybę ateityje įsirengti alternatyvius energijos šaltinius, pvz. saulės kolektorius.Būdas pakeistas nuo 2015-03-01. Už karštą vandenį bus atsiskaitoma šia tvarka:
- Mokestis už sunaudotą energiją karštam vandeniui paruošti bus įtraukiamas į „Vilniaus energijos“ sąskaitą kaip vandens pašildymas;
- Mokestis už suvartotą šaltą vandenį bus įtraukiamas į Bendrijos mokestinius pranešimus kaip vanduo karšto vandens paruošimui.
Kaip elgtis su ieškiniu informuosime atskirai.
- Valdybos sprendimu buvo nusamdyta advokato padėjėja, kuri pastiprino mūsų ieškinį. Teisme sutiko mums atstovauti mūsų kaimynas, advokatas Paulius Galubickas. Advokato padėjėjai buvo sumokėta 400 eurų. Sekantis teismo posėdis - 2015-05-28, 13:30
- Šaukimas į teismą.
- UAB Vilniaus energija atsiliepimas.
- UAB Pavasaris atsiliepimas.
- Vilniaus miesto savivaldybės atsiliepimas.
- Teismas priėmė nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo įpareigojo Vilniaus energiją nesiimti jokių veiksmų (teismo nutartis – 2014-01-29).

- Bendrija, gindama gyventojų interesus, 2014-01-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl karšto vandens skaitiklių nuosavybės pripažinimo gyventojų nuosavybe bei Vilniaus energijos įpareigojimo taikyti apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą. Taip pat buvo prašoma pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nesiimti jokių veiksmų (ieškinys teismui 2014-01-24).

- Vilniaus energija Bendrijai pateikė raštą, kuriuo atsisakė taikyti apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą ir  informavo, kad nuo vasario 4 dienos bus keičiami karšto vandens skaitikliai (raštas 2014-01-09).
-Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsakydama į Bendrijos skundą, neišsprendė klausimo dėl karšto vandens skaitiklių nuosavybės – patarė tartis su Vilniaus energija. Komisija taip pat nustatė, kad Vilniaus energija neteisėtai atsisako taikyti apsirūpinimo karštu vandeniu 2-ąjį būdą, tačiau neįpareigojo Vilniaus energijos imtis kokių nors veiksmų pakeičiant būdą (raštas 2013-11-22).

-  Bendrija skundžia Vilniaus energijos veiksmus Valstybine kainų ir energetikos komisijai (raštas 2013.09.30)

- Vilniaus energija nesutinka pakeisti apsirūpinimu karštu vandeniu antruoju būdu, kol nebus išsprėstas karšto vandens skaitiklių išpirkimo klausimas (raštas 2013.09.20)

- Bendrija pateikia informaciją Vilniaus energijai apsirūpinti karštu vandeniu antruoju būdu (raštas 2013.08.23)

- Bendrija nesutinka su Vilniaus energijos reikalavimu ir atsako į 2013.07.17 raštą. (raštas 2013.08.23)

- Vilniaus energija raštu reikalauja susimokėti už įrengtus karšto vandens skaitiklius (raštas 2013.07.17)


 
Bendrija "Jonažolė"